พช.สระแก้ว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

พช.สระแก้ว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

นายประทีป ผลเกตุ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)