พช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

พช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภออรัญประเทศ

วันนี้ (20 เม.ย.60) นายประทีป ผลเกตุ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นายธงชัย ครุฑแแสน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภออรัญประเทศ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการการระดับจังหวัดและระดับอำเภอร่วมกิจกรรมบริการประชาชน

(Visited 1 times, 1 visits today)