ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2562 ในวันจันทร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)