โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (Quadrant D)

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (Quadrant D) โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมตะวัน ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานผบิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ให้เพิ่มมูลค่าและมีความสามารถในการแข่งขันทางตลาดได้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)