วันที่ 20-21 ก.พ.62 พัฒนาการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง นวช.พช.ชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

27 กุมภาพันธ์ 2562 /

15:43 น.