ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระแก้วร่วมพิธีเปิดงาน Gala night & Fashion show เสน่ห์สีสัน แพรพรรณ แห่งสยาม

จังหวัดสระแก้วร่วมพิธีเปิดงาน Gala night & Fashion show เสน่ห์สีสัน แพรพรรณ แห่งสยาม

“จังหวัดสระแก้วร่วมพิธีเปิดงาน Gala night & Fashion show เสน่ห์สีสัน แพรพรรณ แห่งสยาม”

วันศุกร์ที่18 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “กาล่าไนท์ ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
💠 การแสดงชุด “สืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม”
💠 การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุดพิเศษ จากนางแบบกิตติมศักดิ์ ในชุดผ้าของแม่
💠 การแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานการออกแบบผ้าไทยจากดีไซน์เนอร์ต่างประเทศ
💠 การแสดงแฟชั่นโชว์ ผลงานผ้าไทยที่ผ่านการออกแบบและตัดเย็บจากดีไซน์เนอร์
– ชุดที่ 1 streetwear (ชุดที่สวมใส่ในชีวิตประจำวัน)
– ชุดที่ 2 Working (ชุดสวมใส่ทำงาน)
– ชุดที่ 3 โอคกูตูร์ (ชุดราตรี หรูหรา แฟชั่นชั้นสูง)
– ชุดที่ 4 ฟินเนเร่
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดโครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม ขึ้น โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น การสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายตลาดเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น
(Visited 1 times, 1 visits today)