ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระแก้ว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯและร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020

จังหวัดสระแก้ว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯและร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020

“จังหวัดสระแก้ว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯและร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020”

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ เวทีกลางกลาง ชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP CITY 2020 โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ประกอบด้วย 1)นิทรรศการ พิเศษ เฉลิมพระเกียรติฯ 2) การออกแบบ ต่อยอด การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไทย จากนั้น ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ครั้งนี้ด้วย
การจัดงาน OTOP CITY 2020 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ โดยการสร้างโอกาสและการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารชวนชิมผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ประกอบการ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
(Visited 1 times, 1 visits today)