ข่าวประชาสัมพันธ์

สานพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พช. เชิดชูเกียรตินักออกแบบรุ่นใหม่ จุดประกายผ้าไทยสู่สากล ในการประกวด CDD Young Designer Contest

สานพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พช. เชิดชูเกียรตินักออกแบบรุ่นใหม่ จุดประกายผ้าไทยสู่สากล ในการประกวด CDD Young Designer Contest

สานพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” พช. เชิดชูเกียรตินักออกแบบรุ่นใหม่ จุดประกายผ้าไทยสู่สากล ในการประกวด CDD Young Designer Contest

วันที่ 26 ธ.ค. 2563 เวลา 16.00 น. ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ชนะเลิศการประกวด CDD Young Designer Contest และกล่าวให้โอวาท แก่ผู้ชนะเลิศฯ จากทั้ง 75 จังหวัด โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน สื่อมวลชนและประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

ในการนี้ นางสาวอัจฉราภรณ์ อ้อนคำภา ผู้ชนะเลิศการประกวด CDD Young Designer Contest จังหวัดสระแก้ว ได้เข้ารับโล่รางวัลจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำ พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยดำเนินโครงการ CDD Young Designer Contest ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงพลังของคนรุ่นใหม่ ในการต่อยอดอัตลักษณ์ผ้าไทย ต่อยอดในที่นี้ ก็คือ สร้างสรรค์ผ้าไทย ให้ร่วมสมัย ตามคอนเซ็ปต์ “ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน ไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR” อันจะส่งผลให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าไทยในระดับชุมชน มีอนาคตที่สดใส เนื่องด้วย ผ้าไทย ได้รับการพัฒนา ต่อยอด ส่งเสริมและสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพียงอย่างเดียว แต่สามารถรังสรรค์เป็นเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย โดยใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ได้อย่างดีเยี่ยม สมดั่งพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการพัฒนาผ้าไทย มรดกของความเป็นไทย ให้ร่วมสมัย สามารถยกระดับสู่สากล เพื่อสร้างวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

cr. : facebook กรมการพัฒนาชุมชน fanpage

(Visited 1 times, 1 visits today)