ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13:30 น. ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 2 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มทอผ้า 8 กลุ่ม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
ในการนี้ ได้มีพิธีมอบลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้นำกลุ่มทอผ้าทั้ง 8 กลุ่ม เข้ารับมอบลายมัดหมี่พระราชทานที่ทรงประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้เป็นไปตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบแนวทางแก่กลุ่มทอผ้าจากทั้ง 8 กลุ่ม หากได้ดำเนินการทอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งให้จังหวัดทราบเพื่อจะได้นำไปประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ และประชาชนชาวสระแก้วได้สวมใส่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
_______________
พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)