ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

พช.สระแก้ว ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

“พช.สระแก้ว ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563”

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานต่อประธานพิธี
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว มีบุคลากรเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว และนายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
พช.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน ณ โอกาสนี้
(Visited 1 times, 1 visits today)