ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2564

พช.สระแก้ว จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2564

“พช.สระแก้ว จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2564”

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองคลอง ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2564 ในการประชุมครั้งนี้มีข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้
1.ให้บุคลากรในสังกัด ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่เสี่ยงต้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
2.ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตัังแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 เงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด ดังนี้
2.1 ต้องเป็นผ้าลายพระราชทานที่เป็นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดที่ส่งเข้าประกวด และต้องเป็นผ้าทอมือหรือทำจากมือเท่านั้น
2.2 ขนาดความกว้าง × ยาว ไม่น้อยกว่า 1×1.8 เมตร (2หลา) กรณีผ้าตีนจกต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1×0.25 เมตร กรณีผ้าปักมือต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 30×30 เซนติเมตร
2.3 ต้องเป็นผ้าที่ตัดจากกี่ โดยไม่ผ่านการซัด อบ รีด หรืออาบน้ำยาเคมีใดๆ
2.4 เส้นใยที่ใช้ทอ หรือผลิตผ้าในกรณีเป็นประเภทผ้าบาติก/พิมพ์ลาย/มัดย้อม ต้องเป็นเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใยไหมที่เป็นเส้นใยแท้หรือเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ
2.5 ใช้สีธรรมชาติไม่จำกัดสีในการย้อมเส้นใยทอผ้า หรือปักผ้า ยกเว้นผ้าบาติก/พิมพ์ลาย/มัดย้อม
2.6 ต้อมมี Packaging และการนำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์
*** ทั้งนี้ สำหรับการสมัครในระดับจังหวัด ให้มี Storytelling และแนวคิดเรื่องของการทำ Packaging โดยไม่ต้องส่งตัว Package มาด้วย
*** ในการประกวดระดับประเทศ ให้ส่งทั้ง Storytelling และPackaging มาเพิ่มเติม
3.การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีการดำเนินงาน 7 กิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 19-20 เมษายน 2564 เพื่อจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับตำบลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการติดตามผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Youtube Facebook Line Square Website หรือช่องทางอื่นๆ ภายใต้กิจกรรม “วาไรตี้ผู้นำ เพราะคุณทำ เราจึงตามไปดู” ณ บ้านหนองโกวิทย์ ม.7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ และบ้านตะลุมพุก ม.2 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
ช่วงบ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชมครัวเรือนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 ณ บ้านหนองคลอง ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
ซึ่งเป็นครัวเรือนของ นายพล ราชภักดี ในพื้นที่ 11 ไร่ ของบ้าน มีการทำนาเตย นาบัว ทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา มีการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผลจากการทำสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ครัวเรือนของนายพล มีรายได้เลี้ยงครอบครัวทุกวัน ที่สำคัญไม่มีหนี้สิน
——————————–
พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)