ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว รับมอบเช็คเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

พช.สระแก้ว รับมอบเช็คเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

“พช.สระแก้ว รับมอบเช็คเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563″

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว และนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนในการรับมอบเช็คเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2563 พร้อมด้วยสิ่งของต่างๆ ได้แก่ ถุงทอง เข็มกลัด คู่มือการบริหารงานกองทุนแม่ คู่มือต้นกล้ากองทุนแม่ ปี 2563 โดยมี นางสาวอรยา ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 2 เป็นผู้ส่งมอบ
ซึ่งจังหวัดสระแก้ว มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 ที่จะได้เข้ารับมอบเช็คเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 11 หมู่บ้าน (กรมการพัฒนาชุมชน 9 หมู่บ้าน และ กอ.รมน. 2 หมู่บ้าน) ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)