ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว รณรงค์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

พช.สระแก้ว รณรงค์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นำทีมรณรงค์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมถ่ายรูปรณรงค์ปลุกกระแสเชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ภายใต้แนวคิด “สีสันผ้าไทย ใส่ที่ไหน ก็ดูสดใส” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองในทุกวัน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทย
(Visited 1 times, 1 visits today)