ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว เตรียมส่งผ้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค เขตภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “

“พช.สระแก้ว เตรียมส่งผ้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค เขตภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “

“พช.สระแก้ว เตรียมส่งผ้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค เขตภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “
วันศุกร์ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา รวบรวมและจัดส่งผ้าเพื่อเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาค ภาคกลาง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกำหนดประกวดในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 23 ผืน (จาก 14 กลุ่มทอผ้า)
พช.สระแก้ว รายงาน
——————————–
Change for Good
“พัฒนาคือสร้างสรรค์”
(Visited 1 times, 1 visits today)