ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ณ เขาฉกรรจ์

คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564 ณ เขาฉกรรจ์

“พช.สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 “
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ ซึ่งในวันนี้เป็นการออกคัดสรรกิจกรรมรอบ2(รอบพิจารณาคัดสรร) วัตถุประสงค์ ในการออกประเมินกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกลุ่ม/องค์กรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง”
👉โดยนายใหม่ อานุการ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำเสนอและสรุปผลข้อมูลผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ หลังจากนั้นได้นำคณะกรรมการฯเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ 4 จุด ดังนี้
1.ชมและสาธิตการทอผ้า
2.การจักสานไม้ไผ่ การทอเสื่อกก
3.การสาวไหม และการทอผ้าไหม
4.จุดเช็คอินหมู่บ้านพรสวรรค์
👉ในการนี้ นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยนางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น และกลุ่ม องค์กร ได้ให้การต้อนรับ
📸✍️พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)