ข่าวประชาสัมพันธ์

คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 ณ เมืองสระแก้ว

คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 ณ เมืองสระแก้ว

“พช.สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 “
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 20 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 มอบหมายให้นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 20 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งในวันนี้เป็นการออกคัดสรรกิจกรรมรอบ2(รอบพิจารณาคัดสรร) วัตถุประสงค์ ในการออกประเมินกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกลุ่ม/องค์กรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง”
👉โดยนายไชยยันต์ ต้นทอง ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำเสนอและสรุปผลข้อมูลผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ หลังจากนั้นได้นำคณะกรรมการฯ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร บริเวณหน้าหน้าวัดเขาข่า และเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ 2 จุด ดังนี้
1.ครัวเรือนต้นแบบ นายอรรถพล อ่อนคำ มีกิจกรรมเผ่าถ่าน คัดแยกขยะ และปลูกผักสวนครัว
2.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก
👉ในการนี้ นายธนาธิป โคกมณี นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น และกลุ่ม องค์กร ได้ให้การต้อนรับ
📸✍️พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)