ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 ณ อำเภอวัฒนานคร

พช.สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 ณ อำเภอวัฒนานคร

“พช.สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2564 “
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ บ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 พร้อมด้วยนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ณ บ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร ซึ่งในวันนี้เป็นการออกคัดสรรกิจกรรมรอบ2(รอบพิจารณาคัดสรร) วัตถุประสงค์ ในการออกประเมินกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และกลุ่ม/องค์กรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล “สิงห์ทอง”
👉โดยนายอนุชา ทุมสุข ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้นำเสนอและสรุปผลข้อมูลผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฯ หลังจากนั้นได้นำคณะกรรมการฯเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ 4 จุด ดังนี้
– ฐานที่ 1 ครัวเรือนปลูกผักอินทรีย์ของ นางช่อ ธนะเทพ ปราชญ์ชาวบ้าน
– ฐานที่ 2 ฐานเรียนรู้การเลี้ยงแหนแดง
– ฐานที่ 3 ฐานเรียนรู้เลี้ยงด้วงมะพร้าว ของ นางใจ รอดคำทุย
– ฐานที่ 4 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา อาทิ ควายแสนรู้ การยาลาน การสีข้าว ฯลฯ
👉ในการนี้ นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยนางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น และกลุ่ม องค์กร ได้ให้การต้อนรับ
พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)