ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ครัวสานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“พช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ครัวสานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“พช.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ครัวสานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม “ครัวสานฝัน แบ่งปันรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการประกอบอาหารและมอบอาหารกล่องปรุงสุกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร โดย นางขวัญเรือน เทียนทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระแก้ว (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวัฒนานคร ได้ร่วมบริจาควัตถุดิบในการประกอบอาหาร และร่วมกิจกรรมประกอบอาหาร ในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร นางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัฒนานคร  ได้ร่วมสนับสนุนเครื่องปรุงอาหาร และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบอาหารและบรรจุใส่กล่องเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการประกอบอาหารกล่องปรุงสุกทุกวันตลอดเดือนสิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)