ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “รวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (จิตอาสาปันสุข)”

“พช.สระแก้ว ขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “รวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (จิตอาสาปันสุข)”

“พช.สระแก้ว ขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “รวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน (จิตอาสาปันสุข)”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์และทีมงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเขาฉกรรจ์ เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว และผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเขาสามสิบ ได้ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และบริจาคเงินสมทบกิจกรรม “รวมพลังบวร ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน  (จิตอาสาปันสุข)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมนำไปสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม Hospitel และศูนย์พักคอย ในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมของวัดเขาสามสิบร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามหลัก “บวร” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พช.สระแก้ว รายงาน

———————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
# WorldSoilDay
#UNFAO
# CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)