ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้ทุกอำเภอ”

“พช.สระแก้ว ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้ทุกอำเภอ”

“พช.สระแก้ว ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ให้ทุกอำเภอ”

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ก่อนพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว จะเริ่มขึ้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่ประชาชน จำนวน 61 ราย ที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจากเมล็ดพันธุ์พระราชทานในระยะนำร่องของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือได้ร่วมกิจกรรม/โครงการตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องการเพาะปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บสำรองพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในยามประสบภัยพิบัติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#CDDSAKAEO

(Visited 1 times, 1 visits today)