ข่าวประชาสัมพันธ์

“พ่อเมืองสระแก้ว นำทีมรณรงค์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทยให้ทันสมัย ดึงรายได้เข้าชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง”

“พ่อเมืองสระแก้ว นำทีมรณรงค์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทยให้ทันสมัย ดึงรายได้เข้าชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง”

“พ่อเมืองสระแก้ว นำทีมรณรงค์เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทยให้ทันสมัย ดึงรายได้เข้าชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง”

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ และนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ถ่ายรูปรณรงค์ปลุกกระแสเชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เผยว่า มีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย และสิ่งที่น่ายินดีน่าปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ต่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน และทรงสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย ทรงมีพระเมตตาห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในการได้พระราชทานแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมาย ถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน พระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า เป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นต่อไป

จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ได้เห็นชอบให้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน โดยเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน และประชาชน แต่งกายสวมใส่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” หรือผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ในวันอังคารและวันศุกร์เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างกระแสการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าถิ่นไทยให้ดำรงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น การรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอพื้นเมือง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————
#ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDDSAKAEO
#CDD
#OTOPSakaeo
#OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)