ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างความมั่นคงทางอาหาร “

“พช.สระแก้ว ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างความมั่นคงทางอาหาร “

“พช.สระแก้ว ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ วัดเขาข่า บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 20 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายประสิทธิ์ ปานงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้กับ วัดเขาข่า บ้านคลองอ่าง หมู่ที่ 20 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 40 ซอง ประกอบด้วย พริกขี้หนูลูกผสม มะเขือเปราะ มะเขือยาวลูกผสม ผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาว ฟักทอง คะน้า และแตงกวา ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข และเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน โดยใช้หลัก “บวร” และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)