ข่าวประชาสัมพันธ์

“จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนซื้อสินค้า OTOP เพียงหนึ่งชิ้น รายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว”

“จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนซื้อสินค้า OTOP เพียงหนึ่งชิ้น รายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว”

“จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนซื้อสินค้า OTOP เพียงหนึ่งชิ้น รายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว”
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสุพัตรา วงศ์โกเมศ OTOP Trader/ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำกระเช้า “ของขวัญปีใหม่จังหวัดสระแก้ว” จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้อุดหนุนกระเช้า OTOP จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปมอบให้กับ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 49/2564
พร้อมนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระแก้ว สำหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในรูปแบบกระเช้าหรือกิ๊ฟเซ็ต เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้ส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทย และสร้างช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
โดยกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่มอบให้กับ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มีจำนวน 36 กระเช้า ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 8 รายการ ดังนี้
1.ข้าวน้ำนม ขนาด 1 กิโลกรัม จากกลุ่มสวนสองแสน อ.ตาพระยา
2.จมูกข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวน 6 ซอง จากกลุ่มสวนสองแสน อ.ตาพระยา
3.ชาสมุนไพรดาวอินคา 40 ซอง จากกลุ่มไร่ครูชื่น อ.เมืองสระแก้ว
4.น้ำผึ้งแท้ 100% น้ำผึ้งเกสรดอกลำใย 250 กรัม จากกลุ่มน้ำผึ้งแท้เจริญฟาร์ม อ.คลองหาด
5.ไซรัปมะขาม ขนาด 180 ml ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านคชานุรักษ์ และเครือข่ายฯ บ้านคลองชล อ.วังสมบูรณ์
6.มะขามแช่อิ่มอบแห้ง ขนาด 350 กรัม ผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านคชานุรักษ์ และเครือข่ายฯ บ้านคลองชล อ.วังสมบูรณ์
7.น้ำมัลเบอรี่เข้มข้น 95% ขนาด 180 ml. จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังสุวรรณ์ อ.วังสมบูรณ์
8.กระเช้าไม้ลัง จากกลุ่มแปรรูปไม้ อ.อรัญประเทศ
ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ OTOP Trader และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งแนะนำและช่วยประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกระเช้า OTOP ในช่วงเทศกาลปีใหม่
(Visited 1 times, 1 visits today)