ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว : นำผู้ผลิตผู้ประกอบการร่วมจัดงาน “โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19”

“พช.สระแก้ว : นำผู้ผลิตผู้ประกอบการร่วมจัดงาน “โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19”

“พช.สระแก้ว : นำผู้ผลิตผู้ประกอบการร่วมจัดงาน “โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19”

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19” ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหาร พัฒนาการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานฯดังกล่าว

ในการนี้ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 12 กลุ่มที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายภายในงาน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-3 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาได้รับมาตรฐานรับรองแล้ว แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการคัดสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่ยังไม่มีระดับดาวรับรอง เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภคให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ ถือเป็นการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป

ในการนี้ จังหวัดสระแก้ว มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 12 บูธ และมียอดจำหน่ายและสั่งซื้อในวันนี้ (21 ธ.ค.64) แบ่งเป็นประเภท ดังนี้
1. ประเภทอาหาร จำนวน 1 บูธ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ จำนวน 400 บาท
2. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 บูธ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ จำนวน 184,900 บาท
3. ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก จำนวน 2 บูธ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 26,000 บาท
4. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 บูธ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 8,400 บาท
5. ประเภทอาหารชวนชิม จำนวน 2 บูธ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 11,000 บาท
6. ศิลปิน OTOP จำนวน 1 บูธ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 20,000 บาท
7. หมู่บ้านคชานุรักษ์ จำนวน 1 บูธ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 6,050 บาท
8. ของขวัญของฝาก จำนวน 1 บูธ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 6,000 บาท

*** มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 262,750 บาท

ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ
1. ร้านบาเดียร์ อำเภอเขาฉกรรจ์ เครื่องเงินบุตรระย้า มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 179,000 บาท
2. ศิลปะหินทราย อำเภออรัญประเทศ มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 20,000 บาท
3. นางจิระภา พันธุ์เพ็ง (ชวนชิม) มียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ 6,000 บาท

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยเคร่งครัด

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————————–
#โอทอปไทยสู้ภัยCOVID19
#โอทอปจังหวัดสระแก้ว
#OTOPSAKAEO
#SAKAEO
#CDDSAKAEO

(Visited 1 times, 1 visits today)