ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

“พช.สระแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”

พช.สระแก้ว จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ วัดคลองสามัคคีธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายพัฒนา พรมเผ่า ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงพลัง ความสมัครสมานสามัคคี ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช) และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้นำ อช. และอช. ผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จาก 9 อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จังหวัดสระแก้ว, การกล่าวคำปฏิญาณตน อาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ประจำปี 2564, กิจกรรมชุมชนเกื้อกูล (ทำความสะอาดบริเวณวัด), กิจกรรมเปิดโรงทานผักปลอดภัยเกื้อกูลและแบ่งปัน และกิจกรรมปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช. สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการกุศล” มียอดเงินที่ได้การทำบุญทอดผ้าป่าฯ ทั้ง 9 อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 43,573 บาท

พช.สระแก้ว รายงาน
————————-
#cddsakaeo
#ทอดผ้าป่าผู้นำอช
#ครบรอบ53ปีผู้นำอช
#ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)