ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว เติมอาวุธทางปัญญา สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”

“พช.สระแก้ว เติมอาวุธทางปัญญา สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”

“พช.สระแก้ว เติมอาวุธทางปัญญา สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้”

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดย นายพีร ฤทธิ์เดช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 2 Design Thinking เพื่อการออกแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ (รุ่นที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting และนำเสนอ การทำ Work Shop ตัวอย่าง การออกแบบงาน ในหัวข้อ เราจะทำอย่างไรให้การสื่อสารภายในองค์กร มีประสิทธิภาพ ชัดเจน เข้าใจตรงกัน เป็นภาพเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดในการสื่อสาร ตามหลักการ Heart Head Hand เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย พลิกมุมคิด ลองและปรับ

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)