ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แนวทางการเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2022”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แนวทางการเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2022”

พช.สระแก้ว จัดประชุมชี้แจงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แนวทางการเข้าร่วมงาน OTOP Midyear 2022

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
นายสุชาติ ภัคพาณิชย์พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 ในระดับ 3 – 5 ดาว เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกิจกรรม OTOP Midyear 2022 ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมพูดคุย กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการจัดงานฯ พร้อมกับแจ้งผู้ที่ได้เข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคชีน COVID – 19 จำนวน 2 เข็มขึ้นไป และต้องมีผลการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ที่รับรองจากหน่วยงานสาธารณสุข ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)