ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ติดตามสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พช.สระแก้ว ติดตามสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พช.สระแก้ว ติดตามสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นายแดง ด่านเกลี้ยกล่อม บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว✨

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ร่วมกับนายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งพร้อมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และ นายแดง ด่านเกลี้ยกล่อม เจ้าของแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ โดยกำหนดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 200 ต้น, กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนาฐานเรียนรู้ โดยกำหนดดำเนินกิจกรรมในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565

——————————-
พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)