ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา”

“พช.สระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา”

“พช.สระแก้ว ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา”

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออก แปรรูปบ้านคลองชล หมู่ที่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งนายอำเภอวังสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้ร่วมพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับชมกระบวนการแปรรูปผลไม้ เช่น มะขามเปรี้ยวยักษ์ และสมุนไพร
ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอวังสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ และเยี่ยมชมกิจกรรม และให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออก แปรรูปบ้านคลองชล ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาด

——————————-
พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)