ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 7/2565″

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 7/2565″

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 7/2565″

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดโคกมัน หมู่ที่ 1 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 7/2565 และพบปะกับประชาชนในพื้นที่
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว โดย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์
นำโดย นางนางนิภาภรณ์ สินเส็งพัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้แก่เด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี
ภายในงานมีการจัดให้บริการของส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดสระแก้วแก่ประชาชน และมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ อาทิเช่น สมปองขนมไทย ม. 2 กลุมทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ ม.7 กลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ ม.12 ตำบลเขาสามสิบ และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการดาวน์โหลด Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน” โดยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชน และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม กรมการพัฒนาชมชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกแบบแพลตฟอร์มนี้ให้ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” ที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบปฎิบัติการAndroid และ iOS
พร้อมทั้งการณรงค์ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน

พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
————————————-
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565: Change for Good”
————————————–

(Visited 1 times, 1 visits today)