ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์เชิงลึก”

“พช.สระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์เชิงลึก”

“พช.สระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์เชิงลึก”

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565

นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ลงพื้นที่ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และผลิตภัณฑ์เชิงลึก ณ สถานที่ผลิต ของผู้ประกอบการ OTOP

โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO) จังหวัด จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ ที่ปรึกษา และการสนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา และการพัฒนายกระดับ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยการสร้างหรือนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า มาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รูปแบบ ดีไซน์ การสร้างเรื่องราว (story of product) ให้น่าสนใจต่อช่องทางการตลาด ทั้งonline และ offline และการสร้างแบรนด์
โดยจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจ้างบริษัท อินโนเวชั่น พริ้น จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ

สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ ประกอบด้วย
1. เวลา 09:00 น. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๗ หลังพาเพลิน ม.13 ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
2. เวลา 11:30 น. กลุ่มลภัสรดา ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
3. เวลา 13:00 น. กลุ่มหมูกระจก บ้านเรารักกัน ม.6 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
4. เวลา 15:00 น. กลุ่มบ้านสุขสำราญผ้าไหมทอมือ ม.12 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มได้มีการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่องทาง Social Network รวมถึงการทำการตลาดและช่องทางการขายออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

——————————-
พช.สระแก้ว รายงาน
——————————-

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)