ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว สนับสนุนข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565” 

“พช.สระแก้ว สนับสนุนข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565” 

“พช.สระแก้ว สนับสนุนข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565”

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยมี นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เป็นประธาน และมีนายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาชลบุรี เป็นคณะกรรมการ

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ส่งบุคคลากร เข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ประเภท
1. ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์
2. ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวอัญชลี หนามพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นายกิติพงษ์ ไชยปิง นักวิชาการชำนาญการ อำเภอตาพระยา

ทั้งนี้ได้มีภาคีเครือข่าย อาทิ ประธานเครือข่าย OTOp สระแก้ว ผู้นำกลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนากรได้ร่วมให้กำลังใจในการประกวดทั้งนี้

พช.สระแก้วรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)