ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช. สระแก้ว จัดกิจกรรม ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ (ตลาดดอกแก้ว)”

“พช. สระแก้ว จัดกิจกรรม ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ (ตลาดดอกแก้ว)”

“พช. สระแก้ว จัดกิจกรรม ตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ (ตลาดดอกแก้ว)”
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดประชารัฐดอกแก้ว บริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ภายใต้การอำนวยการของนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโดยนายสุชาติ ภัคพาณิชย์พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายนายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดดอกแก้ว) เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบประชารัฐ การจัดตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ (ตลาดดอกแก้ว) เป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ในกิจกรรมนี้มีมาตรการป้องกัน COVIC- 19 โดยมีเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกายพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทั้งด้านทางเข้าและทางออกของตลาด และให้สวมใส่แมส ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิ์ โครงการคนละครึ่งในการซื้อสินค้าได้ กิจกรรมตลาดประชารัฐจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ในวันนี้มีผู้ประกอบการขายสินค้า เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 37 บูท ยอดจัดจำหน่ายในวันนี้มียอดรวมทั้งสิ้น 70,200 บาท ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน ลักษณะตลาด : สินค้าเกษตร โอทอป หาบเร่ และแผงลอย ในวันนี้นายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เดินเยี่ยมชมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ และอุดหนุนสินค้า พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่มาจัดจำหน่ายสินค้าในกิจกรรมดังกล่าว
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว #กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#cddsakaeo

(Visited 1 times, 1 visits today)