ข่าวประชาสัมพันธ์

” จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 

” จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 

” จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ในการนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายธีระชัย ลิ้มประสิทธศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้มาบริจาคโลหิต โดยนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 188 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 143 คน ๆ ละ 450 ซีซี รวมโลหิตที่ได้จำนวน 64,350 ซีซี

พช. สระแก้วรายงาน

#CDD SAKAEO
#CDD
#กาชาดจังหวัดสระแก้ว
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)