ข่าวประชาสัมพันธ์

“จังหวัดสระแก้ว บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565”

“จังหวัดสระแก้ว บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565”

“จังหวัดสระแก้ว บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565”
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ศาล ทหาร ตำรวจ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ การร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ในโอกาสนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ในครั้งนี้ด้วย
พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)