ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 8/2565”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 8/2565”

“พช.สระแก้ว จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 8/2565”
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 8/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)