ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น

พช.สระแก้ว ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น

พช.สระแก้ว ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ บ้านชัยพัฒนา หมูที่ 13 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
ภายใต้การอำนวยการของนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดย นายสุชาติ ภัคพานิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี หนามพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจกลุ่มจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก นางมุด ซื่อสัตย์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าประกวดประเภทงานหัตถกรรม จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่
จักสานไม้ไผ่หุ้มกรอบรูป
จักสานไม้ไผ่หุ้มปากกา
จักสานไม้ไผ่หุ้มกระเป๋า
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ระดับภูมิภาค ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เพื่อให้กลุ่มทอผ้า สามารถทอผ้าและส่งผลงานที่มีคุณภาพและความสวยงาม กลุ่มสามารถส่งผ้า เข้าร่วมประกวดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
✍️กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ประจำปี 2565 โดยกำหนดรับสมัครการประกวดผ้าฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2565 และกำหนดประกวดในรอบตัดสินระดับประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
✍️📸 พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)