ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระแก้ว รับรางวัลเกียรติยศ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดสระแก้ว รับรางวัลเกียรติยศ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

🎉✨กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลเกียรติยศ แก่หมู่บ้าน ตำบล ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน เครือข่ายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

📌วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประสาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

💁นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานฯ สำหรับจังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลดังนี้
🏆รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านคลองชล ม.11 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์
🏆รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์

💁จากนั้นเวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานฯ สำหรับจังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มภาคตะวันออก 2 ได้แก่
🏆รางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์

💐ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงความยินดีกับ หมู่บ้าน ตำบล องค์กรสตรี ของจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

📸พช.สระแก้ว รายงาน

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1e71dJsPH9ctSD_lZ2-3Vk6aqXpmKGZQ-

(Visited 1 times, 1 visits today)