ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สระแก้ว เข้าร่วมรับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติฯ ในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

พช.สระแก้ว เข้าร่วมรับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติฯ ในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

🎉🏆”พช.สระแก้ว เข้าร่วมรับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติฯ ในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน”

📌วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย

💁นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประกาศทิศทางการพัฒนาชุมชนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน (CDD DAY 2022) และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานฯ โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธี

🎯กิจกรรมภายในงานวันนี้ ประกอบด้วย
1.ประกาศทิศทางการพัฒนาชุมชน ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
2.การมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้
🏆รางวัลบุคคลทรงคุณค่าผู้ก่อตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 1 รางวัล
🏆รางวัลบุคคลคุณภาพ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบความสำเร็จและทำประโยชน์เพื่อสังคม ในวาระครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 รางวัล
🏆ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 173 รางวัล
🏆รางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 104 รางวัล
🏆รางวัลหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (CDD Policy Award 2022) จำนวน 4 รางวัล
🏆รางวัลหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 27รางวัล
🏆รางวัลสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ระดับประเทศ จำนวน 4 รางวัล
📣ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ที่ทรงคุณค่า เหลียวหลัง แลหน้างาน พช.
📣ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาชุมชนในมุมมองของอดีตผู้บริหารภาคีการพัฒนาและเครือข่าย
👥กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน ด้วยกองทุนชุมชน
👥การจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

🎉💐ทั้งนี้ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้
🏆ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสุเมธ ระงับพิศม์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
🏆รางวัลข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทพัฒนาการอำเภอ จำนวน 1 รางวัล ได้ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์

💐💁ในโอกาสนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ได้ร่วมงานและแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วทุกท่านที่ได้รับรางวัล อีกด้วย

✍️พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)