ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO

จังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO

“จังหวัดสระแก้ว มอบบ้าน โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO”

 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านเลขที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่จากระบบ TPMAP จำนวน 1 หลัง เป็นครัวเรือนของ นายเอื้อย จันทร์แก้ว อาศัยอยู่กับภรรยา และหลานที่อยู่ในวัยเรียน 2 คน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้มีการติดตามการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่การปรับพื้นที่จนกระทั่งสร้างเสร็จและได้ดำเนินการมอบบ้านดังกล่าวให้กับครอบครัวของ นายเอื้อย จันทร์แก้ว

 

ในวันนี้ พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งเงินและเครื่องใช่อุปโภคและบริโภคให้กับครอบครัวของ นายเอื้อย จันทร์แก้วด้วย

 

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)