ข่าวประชาสัมพันธ์

สระแก้ว ยกขบวนทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนยากจนอำเภอคลองหาด

สระแก้ว ยกขบวนทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนยากจนอำเภอคลองหาด

“จังหวัดสระแก้ว ยกขบวนทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนครัวเรือนยากจนอำเภอคลองหาด”

 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 น. ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการปล่อยขบวนทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน ตำบลไทรเดี่ยว เพื่อลงพื้นที่ไปติดตาม เยี่ยมเยียน สอบถามปัญหา/ความต้องการ ของครัวเรือนยากจนที่อยู่ในระบบ TPMAP และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จากนั้น ทีมปฏิบัติการฯ จะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ัครั้งนี้ บันทึกลงในระบบ TPMAP Logbook และรายงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯอำเภอและจังหวัด ต่อไป

 

ครัวเรือนเป้าหมายในวันนี้ มีทั้งหมด 25 ครัวเรือน ซึ่งอยู่พื้นที่ หมู่ 1 ถึง หมู่ 9 ของตำบลไทรเดี่ยว โดยจะมีการแบ่งทีม ทั้งหมด 9 ทีม ประกอบด้วย ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอ

 

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)