ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระนวกะที่อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

“พช.สระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระนวกะที่อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระนวกะที่อุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โอกาสนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ปานงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ในครั้งนี้ด้วย

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)