ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566”

“พช.สระแก้ว ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ ในงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธี
ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางชิดชญา จำปาเทศ พัฒนาการอำเภอวัฒนานคร ร่วมพิธีเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
พช.สระแก้ว รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)