ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4/2566″

“พช.สระแก้ว ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4/2566″

ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาหมู่บ้านหนองปรือ ม.3 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาพระยา นำโดย นายสมจิตร สังข์ชม พัฒนาการอำเภอตาพระยา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้แก่เด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี และนำสินค้า OTOP มาจำหน่าย พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมสาธิต ทำขนมปังปิ้งเตาถ่าน เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และจัดบูธกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว มาให้บริการในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารประโยชน์ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ในพื้นที่จัดกิจกรรมอีกด้วย

พช.สระแก้ว รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)