ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.สระแก้ว นำผ้าทอจัดแสดง จำหน่าย และร่วมปั่นจักรยาน ในงาน “ปั่นจักรยานตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565”

“พช.สระแก้ว นำผ้าทอจัดแสดง จำหน่าย และร่วมปั่นจักรยาน ในงาน “ปั่นจักรยานตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565”